หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
การทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจ ของเทศบาลตำบลเนินมะปราง [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเนินมะปราง [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)