หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉข 590 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาชุมชน ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้จัดแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเนินมะปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมารถตู้ โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะปราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9948 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าบ้านนายแจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าบ้านนายแจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 67