หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]จ้างวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 17 [ 25 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเอฟเฟคการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประชาชนท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง (กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) ครั้งที่ 20 เนินมะปรางเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]เหมาเอฟเฟคชุดการแสดงพิธีเปิด สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37