หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงเครื่องเสียงหอกระจายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงเครื่องเสียงหอกระจายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อปรับปรุงเครื่องเสียงหอกระจายข่าวของเทศบาลตำบลเนินมะปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อปรับปรุงเครื่องเสียงหอกระจายข่าวของเทศบาลตำบลเนินมะปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อปรับปรุงเครื่องเสียงหอกระจายข่าวของเทศบาลตำบลเนินมะปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 060-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 060-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างห้องเก็บของด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12