หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนทรุดตัวบริเวณถนนเลียบคลองบ้านมุง สะพานซอยเทศบาล ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4