หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 214 
 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่าย พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 164 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการททางสังคม  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 135 
 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสันบสนุนอาหารเสริมนม  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 113 
 
การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2562 เงินสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่าย พ.ศ. 2562 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ก.ค.-ส.ค.62  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 96 
 
ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ผ่านระบบข้อมูลกลาง info ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 605 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4867 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4857 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
 
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ ที่ พล 0023.3/ว 4858 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
 
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว 4845 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4844 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 151 
 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 426 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4848 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
โครงการจัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล \\\"พลเอก เปรม ติณสูลานนท์\\\" ของโรงเรียนในสังกัด อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4846 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
 
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4852 ลว 6 ส.ค. 62 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
 
ขอให้สำรวจข้อมูลข้อบัญญัติและเทศบัญยัติที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 [ 3 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 155 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  [ 2 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 133 
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล  [ 2 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 125 
 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร \\\"กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 9 \\\"  [ 1 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 134 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตร \"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่\" [ 1 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 184 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 325
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-876-573
 

 
 
เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โทร : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินมะปราง
จำนวนผู้เข้าชม 1,743,486 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10