หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะปราง
วิสัยทัศน์ ทต.เนินมะปราง
“เนินมะปรางน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
นำการพัฒนา ประชาอยู่ดีมีสุข”
นายพงศกร พิพัฒนเดชา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะปราง
พระพุทธชินราช
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จ.พิษณุโลก
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
1
2
3