หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายรุ่งโรจน์ เรืองจันทร์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
โทร : 0635256535
นายรุ่งโรจน์ เรืองจันทร์
รองปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
โทร : 0635256535
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวัลลภ เรืองขำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-9994928
นายสุชาติ พิมอุบล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-5961575
นายวัลลภ เรืองขำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-9994928
นายนนทกรานต์ มีคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0848150188
นายธนรวิทย์ รอดปั้น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-1706555