หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกันต์ชัย สนแย้ม
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
โทร : 0918417435


(ว่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุชาติ พิมอุบล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-399383


นายวัลลภ เรืองขำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-9994928


นายวัลลภ เรืองขำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-9994928


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธนรวิทย์ รอดปั้น
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา