หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง


นายรุ่งโรจน์ เรืองจันทร์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
โทร : 0635256535
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวัลลภ เรืองขำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-9994928


นายสุชาติ พิมอุบล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-399383ต่อ4


พันจ่าเอกจิรยุทธ พุ่มพวง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 0917904256


นายนนทกรานต์ มีคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0848150188


นายธนรวิทย์ รอดปั้น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 055-399383ต่อ6