หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 
 

 
 


การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเหลือใช้แบบครบวงจร

การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการจัดการระบบชลประทาน และการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

การส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
 
 

 
 


การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และให้มีการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แขนงต่างๆ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การให้ความอุปถัมภ์คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและ นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 

 
 


การส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส รวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย

การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การพัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มี และปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริม และสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2 ค.และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารต่างๆ และการจัดระบบ ICT
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-399-082
 

 
 
เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โทร : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินมะปราง
จำนวนผู้เข้าชม 3,036,289 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10